Bài báo khoa học Phân Viện

Kết quả nghiên cứu cây thức ăn và đồng cỏ tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia Súc Lớn

Kết quả nghiên cứu cây thức ăn và đồng cỏ tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia Súc Lớn

Đinh Văn Cải và Nguyễn Thị Thủy

Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Chăn nuôi Gia súc lớn ngày nay, tiền thân là Trung tâm Nghiên cứu trâu và đồng cỏ Sông Bé. Trung tâm được xây dựng năm 1977, trên một vùng đất hoang, rừng thứ sinh xen lẫn những vạt lồ ô và le rậm rạp, nằm cách thị xã Bến Cát khoảng 10km hướng Quốc lộ 13 đi Bình Phước. Địa hình rộng lớn liền khoảnh, dốc vừa và tương đối bằng phẳng nên khả năng thoát nước nhanh. Bài viết này trình bày tóm tắt một số kết quả nghiên cứu chính về cây cỏ và đồng cỏ của Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Chăn nuôi Gia súc lớn, Bình Dương từ năm 1990 đến nay.

 

07/17/20
Ảnh hưởng của mức thức ăn tinh (hỗn hợp) trong khẩu phần đến khả năng sinh trưởng và tỷ lệ tiêu hóa của bò lai Brahman x Lai Sind

Ảnh hưởng của mức thức ăn tinh (hỗn hợp) trong khẩu phần đến khả năng sinh trưởng và tỷ lệ tiêu hóa của bò lai Brahman x Lai Sind

Nguyễn Văn Tiến, Chế Minh Tùng, Phí Như Liễu, Hoàng Thị Ngân và Đỗ Văn Quang

ABSTRACT

The objective of this study was to evaluate the effects of different concentrate levels on performance of growing crossbred Brahman x Laisind cattle fed with basal diet of rice straw and Guinea grass. Twenty male calves of Brahman x Laisind crossbred, 16.7 months of age and 209.2 kg of live weight (LW), were used. The animals were randomly allocated to each of five treatment diets: a basal diet of rice straw fed ad libitum and Guinea grass fed at 1.2% of LW (T1), or this basal diet supplemented with concentrate at 0.6 (T2), 1.2 (T3), 1.8 (T4) or 2.4% of LW. The result showed that: LW gain increased from 560 g/head/day to 990 g/head/day when concentrate was increased from 0.57% to 1.47% of LW. With increasing amount of concentrate in the diet, the digestibilities of organic matter intake increased from 61,3% to 68,1%.

Key words: crossbred cattle, supplementation, growth rate, digestibility

07/17/20
Chọn lọc nâng cao năng suất giống gà Tre qua bốn thế hệ

Chọn lọc nâng cao năng suất giống gà Tre qua bốn thế hệ

Bùi Thị Phượng, Đồng Sỹ Hùng và Nguyễn Thị Hiệp

TÓM TẮT

Gà Tre là một trong những giống bản địa của Việt Nam, nổi tiếng bởi sức đề kháng cao và chất lượng thịt, trứng rất thơm ngon nên được người tiêu dùng ưa chuộng. Để khai thác tối đa tiềm năng giống, đề tài “Chọn lọc nâng cao năng suất giống gà Tre” được thực hiện. Sau 4 thế hệ (TH) chọn lọc đã thu được: độ đồng đều về khối lượng (KL) 8 tuần tuổi của quần thể tăng từ 75% (TH xuất phát-XP) lên 86% (TH3). Khối lượng lúc 8 tuần tuổi được cải thiện: TH3 là 425,8 g/con trống, tăng 130,5g so với THXP và 390,5 g/con mái, tăng 145,3g so với THXP. Đến 15 tuần tuổi, KL gà trống đạt 1.185,6g (THXP là 995,7g) và gà mái đạt 812,1g (THXP là 580,3g). Tuổi đẻ quả trứng đầu và KL trứng khá ổn định qua các TH. Năng suất trứng đến 38 tuần tuổi đã được cải thiện (45,7 quả/mái ở
TH3). Tỷ lệ trứng có phôi và tỷ lệ nở/trứng ấp dao động 85,4-88,9 và 75,2-77,8%.

Từ khóa: Giống gà Tre, chọn lọc, gà bản địa, khối lượng cơ thể, năng suất trứng.

07/14/20
DANH MỤC CÁC BÀI BÁO ĐÃ ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHCN CHĂN NUÔI SỐ 110 THÁNG 4/2020

DANH MỤC CÁC BÀI BÁO ĐÃ ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ KHCN CHĂN NUÔI SỐ 110 THÁNG 4/2020

Tổng số lượng bài đăng: 7 bài, trong đó: 

-Tổng quan: 1 bài

- Di truyền-giống: 1 bài

- Dinh dưỡng và thức ăn: 2

- CNSH và các vấn đề khác: 3

07/10/20
SITUATION AND NEW TECHNIQUES ABOUT  BEEF CATTLE FEEDING IN VIETNAM

SITUATION AND NEW TECHNIQUES ABOUT BEEF CATTLE FEEDING IN VIETNAM

Pham Van Quyen

ABSTRACT 

In using fermented total mixed ration (FTMR) in beef cattle production, some study research results concluded that beef cattle use FTMR with available feed ingredients, crop residues for weight gain comparable to traditional ration based on green grass and concentrate. Some available crop residues such as maize stem, sugarcane top, rice bran, corn meal, cassava chip, molasses and groundnut cake can be used to produce FTMR for beef cattle.

Key words: Beef cattle, feeding, hybrids, pure, nutrion, FTMR

 

06/29/20
Kết quả nghiên cứu về thức ăn và dinh dưỡng cho trâu, bò tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia Súc Lớn

Kết quả nghiên cứu về thức ăn và dinh dưỡng cho trâu, bò tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia Súc Lớn

Đinh Văn Cải và Hoàng Thị Ngân

06/29/20
Kết quả nghiên cứu về dê, cừu, bò sữa tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia Súc Lớn

Kết quả nghiên cứu về dê, cừu, bò sữa tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia Súc Lớn

Phí Như Liễu, Hoàng Thị Ngân và Đinh Văn Cải

06/29/20
Kết quả lai tạo và nuôi dưỡng bê lai hướng thịt tại An Giang

Kết quả lai tạo và nuôi dưỡng bê lai hướng thịt tại An Giang

Phí Như Liễu, Nguyễn Văn Tiến và Hoàng Thị Ngân

TÓM TẮT

Bò cái lai Zebu ở An Giang được gây động dục đồng loạt và gieo tinh nhân tạo nhằm tạo con lai Brahman, Droughtmaster và Red Angus. Tỷ lệ phối giống đậu thai đạt được từ 54,54-75,00% tùy thuộc công thức áp dụng. Bê lai Brahman, lai Red Angus và lai Droughtmaster đạt khối lượng lúc 12 tháng tuổi tương ứng 216,8 kg, 218,5 kg và 228,8 kg. Tỷ lệ nuôi sống của bê lai giai đoạn 0-12 tháng tuổi đạt 98,33%.

Từ khóa: gây động dục đồng loạt, bê lai Brahman, lai Red Angus, lai Droughtmaster

06/29/20
Ảnh hưởng của khoảng cách trồng và mức phân chuồng đến năng suất, chất lượng cỏ Panicum maximum CV. Hamil

Ảnh hưởng của khoảng cách trồng và mức phân chuồng đến năng suất, chất lượng cỏ Panicum maximum CV. Hamil

Nguyễn Thị Thủy, Phí Như Liễu và Nguyễn Văn Tiến

ABSTRACT

Effect of spacing and levels fertilizer on yield and quality of Panicum maximum cv. Hamil

Two experiments were conducted at the Ruminant research and Development Center, Binh Duong, from 2017 to 2018 to study effect of 3 different planting densities (experiment 1: 50, 60 and 70 cm) and 3 levels of fertilizer (experiment 2: 30, 40 and 50 ton/ha) on yield and quality of Hamil grass, which should be used a guidelines for Hamil grass growing procedure. Results showed that, the best planting space was 60 cm (28.1 ton/ha), VCK (dry matter) yield 6.0 ton/ha, protein yield 0.67 ton/ha. Hamil grass in the trial gave the highest efficiency with application of 50 ton/ha. The fertilizer application could also improve nutritional quality of Hamil grass, especially it could enhance the content of crude protein. It was therefore recommended to plant Hamil grass with a density of 60cm and levels of fertilizer application of 50 ton/ha.

Key words: Fertilizer, Planting density, Panicum maximum cv. Hamil.

06/29/20
Ảnh hưởng của khẩu phần HHHC được lên men từ thân cây bắp sau thu hoạch đến lượng thức ăn thu nhận, năng suất, chất lượng sữa và chi phí thức ăn của bò lai HF

Ảnh hưởng của khẩu phần HHHC được lên men từ thân cây bắp sau thu hoạch đến lượng thức ăn thu nhận, năng suất, chất lượng sữa và chi phí thức ăn của bò lai HF

Nguyễn Thị Thủy, Đoàn Đức Vũ và Ngô Hồng Phượng

ABSTRACT

 The experiment was designed in incidental conjugation method for 20 cross-bred cows HF (Holstein Friesian) with the target of comparing the effects between fermented total mixed ration (FTMR) food rationand the traditional feeding method on milk production. Maize stem, rice bran, cornmeal, groundnut oil cake, sugarcane molasses, beverage residue, cassava residue and concentrate have been used in the experiment. Milk production has been monitored individually every day. Milk quality (dry matter, fat, protein and lactose) has been analyzed with 1 sample/cow by Funke Gerber Lactostar 3510-123303 machine. The results have been shown. The costfor feed (each kg of milk) force sapplied with FTMR and the traditional feeding method considerably reduced (4734 VND in FTMR and 5381 VND in the traditional method). Indicators on feed quantities, milk capacity and quality show no difference between experimented samples and counter samples. Conclude, FTMR can be popularly applied in reality of cow feeding to help peasants to make use of agricultural raw materials in the region and food can be preserved in long time. This method also actively assists us to prepare food source for cows in dry season without any breeding efficiency.

 Key words: Dairy, FTMR, economic benefits, milk yield. 

06/29/20

Bài báo khoa học Phân Viện

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn