Cấp Bộ

Thông tư 11/2109 bổ sung sửa đổi thông tư 36/2018

Thông tư 11/2109 bổ sung sửa đổi thông tư 36/2018

Nội dung về quy đinh kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật thủy sản

10/30/19
Thông tư 36/2108/ TT- BNNPTNT và sửa đổi

Thông tư 36/2108/ TT- BNNPTNT và sửa đổi

Thông tư 36 quy định về bổ sung sửa đổi thông tư 26/2016 của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy hải sản

10/30/19
Công văn của Cục Thú Y về việc triển khai các biện pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiệm bệnh Dịch tả heo Châu Phi vào Việt Nam

Công văn của Cục Thú Y về việc triển khai các biện pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiệm bệnh Dịch tả heo Châu Phi vào Việt Nam

09/18/18
TCVN-Chăn nuôi hữu cơ

TCVN-Chăn nuôi hữu cơ

08/02/18
Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện NV KH & CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện NV KH & CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

08/02/18
Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bố dự toán và quyết toán kinh phí đối với NV KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước

Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bố dự toán và quyết toán kinh phí đối với NV KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước

06/26/18
Tiêu chuẩn Việt Nam về TĂCN và phân tích TĂCN

Tiêu chuẩn Việt Nam về TĂCN và phân tích TĂCN

08/02/18
Danh mục, hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong TĂCN

Danh mục, hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong TĂCN

06/14/18
Quy chế chứng nhận cơ sở chăn nuôi đạt VietGAHP

Quy chế chứng nhận cơ sở chăn nuôi đạt VietGAHP

08/02/18
Qui trình thực hành chăn nuôi theo VIetGAHP

Qui trình thực hành chăn nuôi theo VIetGAHP

08/02/18

Cấp Bộ

Tin nổi bật

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn