Khái niệm protein lý tưởng trong chăn nuôi bò thịt

1. Các khía cạnh phương pháp luận - Các cơ hội và giới hạn

 Thông tin chính

- Khái niệm protein lý tưởng là tiến trình quan trọng trong dinh dưỡng gia súc bởi vì nó cho phép nhà dinh dưỡng học điều chỉnh ngay lập tức sự cung cấp acid amin tới sự thay đổi các điều kiện sản xuất.

- Lysine là acid amin tham khảo và tất cả các acid amin thiết yếu duy trì thì liên quan tới nó. Chúng có thể được điều chỉnh để thay đổi nhu cầu  lysine bằng cách tính đơn giản.

- Mặc dù nhiều phương pháp khác nhau để xác định mô hình “protein lý tưởng” được ứng dụng, các mô hình acid amin lý tưởng được đưa ra khá nhất quán.

- Các tỉ lệ lý tưởng giữa các acid amin đơn lẻ và lysine có thể bị ảnh hưởng bởi các nhân tố như tuổi, các điều kiện môi trường như khí hậu hay stress, các nhân tố về gen như giống hay giới tính.

Ý tưởng của khái niệm protein lý tưởng

Một tiến trình quan trọng trong dinh dưỡng gia súc trong những năm gần đây và vì vậy cũng trong nghiên cứu dinh dưỡng gà thịt đã phát triển khái niệm “Protein lý tưởng”. Một ý tưởng nền tảng của khái niệm này là gia cầm cần các acid amin trong sự cân bằng nhất định để đảm bảo rằng năng suất tối đa. Bất kỳ acid amin nào được hấp thu quá nhiều trong mối liên hệ so với  acid amin giới hạn nhất sẽ bị oxi hóa và nitơ sẽ bị bài thải. Do đó, việc điều chỉnh cung cấp acid amin khẩu phần theo “khái niệm protein lý tưởng” giúp tăng tối đa việc sử dụng nitơ. Một ứng dụng thực tiễn cho kết quả từ điều này là thành lập các khẩu phần có protein thấp cho phép năng suất gia súc giống nhau nếu so với các khẩu phần protein cao không cân bằng. Ý tưởng nền tảng thứ hai của khái niệm này là trong khi nhu cầu của gia cầm đối với các acid amin thiết yếu có thể khác nhau giữa các hoàn cảnh thực tế khác nhau, các tỉ lệ giữa các acid min này duy trì khá ổn định ở cùng thời điểm. Do đó, các đáp ứng của chỉ một acid amin tham khảo- thường là lysine- tới thay đổi các điều kiện sản xuất phải được đánh giá trong khi các acid amin duy trì sau đó được điều chỉnh một cách đơn giản bằng tính toán. Chỉ có các acid amin thiết yếu được chú ý trong khái niệm này. Tuy nhiên, vẫn có một cuộc tranh cãi khoa học về tỉ lệ đủ giữa các acid amin thiết yếu và không thiết yếu đặc biệt trong khẩu phần protein thấp.

Chi tiết

Khái niệm protein lý tưởng trong chăn nuôi bò thịt

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn