Sự kháng kháng sinh trong chăn nuôi heo

Tóm lược

Ở nhiều quốc gia trên thế giới, số lượng lớn chất kháng sinh vẫn đang được sử dụng trong chăn nuôi heo hiện đại. Điều này làm thuận lợi cho sự nổi lên và phát triển kháng thuốc kháng sinh. Các bệnh nhiễm trùng gây ra bởi vi khuẩn ở heo trong nhiều trường hợp đã đề kháng với một số lượng các kháng sinh được sử dụng phổ biến trong điều trị bệnh, gây khó khăn cho dự đoán hiệu quả của các chất kháng sinh khác nhau mà không cần phải kiểm tra tính nhạy cảm trước. Bài báo cáo này cho cái nhìn tổng quan của về dữ liệu tính nhạy cảm gần đây từ một số nơi trên thế giới và thảo luận tầm quan trọng của sự phát triển đề kháng không chỉ trong điều trị các bệnh nhiễm trùng ở heo mà còn tính đến sự liên quan đến sức khỏe con người của sự kháng kháng sinh.

Từ khóa: sự đề kháng kháng sinh, heo, điều trị, Escherichia coli, Brachyspira, Actinobacillus pleuropneumoniae, Streptococcus suis, Staphylococcus hyicus, Mycoplasma, Lawsonia, Clostridium, Pasteurella

Chi tiết

Sự kháng kháng sinh trong chăn nuôi heo

Chia sẻ:

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn