Văn bản

23 QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CHĂN NUÔI

23 QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CHĂN NUÔI

Các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT (ban hành kèm Quyết định 1466/QĐ-BNN-CN ngày 21/04/2020).

05/06/20
Phụ lục giấy chứng nhận hoạt động sản xuất thử

Phụ lục giấy chứng nhận hoạt động sản xuất thử

05/04/20
GIẤY CHÚNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM

GIẤY CHÚNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THỬ NGHIỆM

Phòng Phân tích thức ăn chăn nuôi Phân Viện Chăn Nuôi Nam Bộ Đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong lĩnh vực: thức ăn thủy sản (đối với các phép thử tại phụ lục kèm theo)

Số đăng ký: TN 96 - 20 BNN 3

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 (năm) năm kể từ ngày ký.

05/04/20
Quyết định 823-QD BNN-CN

Quyết định 823-QD BNN-CN

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này là Danh mục các thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NNPTNT, cụ thể gồm:

 • Đăng ký khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi, thủy sản mới;

 • Công nhận thức ăn chăn nuôi, thủy sản mới;

 • Chỉ định Tổ chức chứng nhận sự phù hợp chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản xuất khẩu, nhập khẩu;

 • Chỉ định lại Tổ chức chứng nhận sự phù hợp chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản xuất khẩu, nhập khẩu;

 • Đăng ký kiểm tra, xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản xuất khẩu;

 • Đăng ký kiểm tra, xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản bị triệu hồi, trả về;

 • Kiểm tra giảm chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản nhập khẩu có thời hạn.

Các thủ tục hành chính mới ban hành và thay thế tại Quyết định 823/QĐ-BNN-CN có hiệu lực từ 16/3/2020.

03/19/20
THÔNG TƯ 02/2020/TT-BNNPTNT

THÔNG TƯ 02/2020/TT-BNNPTNT

Quy định về tiêu chí kinh tế trang trại do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Theo đó, từ 14/4/2020, tiêu chí kinh tế trang trại được xác định như sau:

 • Đối với trang trại chuyên ngành:

  • Trồng trọt: Giá trị sản xuất bình quân phải đạt từ 1,0 tỷ đồng/năm trở lên và tổng diện tích đất sản xuất từ 1,0 ha trở lên;

  • Nuôi trồng thủy sản: Giá trị sản xuất bình quân phải đạt từ 2,0 tỷ đồng/năm trở lên và tổng diện tích đất sản xuất từ 1,0 ha trở lên;

  • Chăn nuôi: Giá trị sản xuất bình quân phải đạt từ 2,0 tỷ đồng/năm trở lên và đạt quy mô chăn nuôi trang trại theo quy định tại Điều 52 Luật Chăn nuôi và văn bản hướng dẫn;

  • Lâm nghiệp: Giá trị sản xuất bình quân đạt từ 1,0 tỷ đồng/năm trở lên và tổng diện tích đất sản xuất từ 10,0 ha trở lên;

  • Sản xuất muối: Giá trị sản xuất bình quân đạt 0,35 tỷ đồng/năm trở lên và tổng diện tích đất sản xuất từ 1,0 ha trở lên.

 • Đối với trang trại tổng hợp: Giá trị sản xuất bình quân phải đạt từ 2,0 tỷ đồng/năm trở lên và tổng diện tích đất sản xuất từ 1,0 ha trở lên.

03/19/20
CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỨC ĂN CHĂN NUÔI TRUYỀN THỐNG, NGUYÊN LIỆU ĐƠN THƯƠNG MẠI

CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỨC ĂN CHĂN NUÔI TRUYỀN THỐNG, NGUYÊN LIỆU ĐƠN THƯƠNG MẠI

Phụ lục kèm theo công văn 38/CN-TACN ngày 20/01/2020 Cục Chăn nuôi

03/12/20
Công văn 700-BNNPTNT về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học 2021

Công văn 700-BNNPTNT về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học 2021

Nhằm thực hiện mục tiêu đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, mới đây Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành công văn số 700/BNN-KHCN ngày 31/1/2020 về việc đề xuất nhiệm vụ Khoa học công nghệ năm 2021. Qua đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT kêu gọi các tổ chức, đơn vị, cá nhân đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021. Trong công văn, các hướng dẫn cụ thể và nội dung đã được đề cập chi tiết

02/05/20
THÔNG TƯ 21/2019-TT-BNN&PTNN

THÔNG TƯ 21/2019-TT-BNN&PTNN

Ban hành hướng dẫn một số điều luật Chăn nuôi về Thức ăn Chăn nuôi về chỉ tiêu chuẩn công bố, tình hình sản xuất thức ăn, danh mục các nguyên liệu sử dụng làm thức ăn chăn nuôi. 

12/25/19
QUYẾT ĐỊNH 1821 CỦA BỘ NN&PTNT VỀ CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG LĨNH VỰC CHĂN NUÔI THỦY SẢN

QUYẾT ĐỊNH 1821 CỦA BỘ NN&PTNT VỀ CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG LĨNH VỰC CHĂN NUÔI THỦY SẢN

Hướng dẫn các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Chăn nuôi, Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN&PTNN

12/25/19

Văn bản

KP. Hiệp Thắng, P. Bình Thắng, TX. Dĩ An, Bình Dương

Tel/Fax:    0274 3739 899

Email:         iasvn@iasvn.vn

Website:    iasvn.vn

© Copyright 2018 www.iasvn.vn, all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn